Aktualizácia v auguste

07.08.2017 10:32

07. 08. 2017 - Úradná tabuľa

                        Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2017 7-9     

15. 08. 2017 - Úradná tabuľa

                        Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2017

17. 08. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2017 7-9 

18. 08. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2017 7-9  

21. 08. 2017 - Úradná tabuľa

22. 08. 2017 - Úradná tabuľa

24. 08. 2017 - Úradná tabuľa

                        Samospráva - OZ - Zasdnutia OZ - 2017

                      Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2017

                                                                               Zmluvy - 2017 7-9 

25. 08. 2017 - Úradná tabuľa

                       Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2017

                                                                               Faktúry - 2017 

28. 08. 2017 - Úradná tabuľa